Home
Change Location
Customers Feedback Suppliers Feedback Contact Us
e-Subscription
 
Vietnam
Local Information
  About OOCL in Vietnam  
Local News
    2017  
    2016  
    2015  
    2014  
  Local Contacts  
  Service Profile  
  Vessel Information Board  
  Terminals & Facilities  
  Operational Restrictions  
  Demurrage & Detention Free Time and Charges  
  Local Surcharges  
  e-Forms  
  Customer Service Guide  
  Careers at OOCL Vietnam  
  Office Calendar  
Local Information > Local News > 2011 > Container deposit exemption for inbound shipments
Local News

ANNOUNCEMENT

Subject: Container deposit exemption for inbound shipments

Dear esteemed customer,

First of all, we would like to express our sincere thanks for your full cooperation in settling container repairing charge and detention charge so far.

In order to further facilitate your delivery of inbound shipments, OOCL (Vietnam) Co. Ltd. Haiphong office would like to inform you that:

1) For inbound shipments which are not included below in the list of item 2 of this announcement, container deposit will be exempted with effective from 01st Sep 2011.
This exemption will help you not to spend time to pay as well as to receive back container deposit.

Attention:
Authorization Letter to take delivery is still applied if the party who directly takes delivery is not mentioned on OOCL’s bills of lading.

2) For shipments falling into the following list, container deposit is still applied, we will transfer container deposit to your bank account after 2 days completting fomalities: 

Container type – Commodity – Route

Container deposit (VND)

20’

40’

45’

Dry container – Used machinery

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Dry container – Metal or steel scrap or croos border arrangement carried out by cargo owner

3,000,000

6,000,000

6,000,000

Reefer container – Consumption cargo

10,000,000

10,000,000

N/A

Reefer container – Local transit or cross border arrangement carried out by cargo owner

100,000,000

150,000,000

N/A

For the damaged containers, we would like to request you to return them to Nam Phat depot or Tam Cang 128 for our futher evaluation of damage status and extra deposit collection such as repairing cost, detention charge. For your interesting protection, we would like to request you to show the depot staff the “Conatiner deposit order” and laden EIR before dropping container off.

Please keep us contacted at telephone number: 84.31.3757001 (ext. 311 or 312) if you have any further requestes.Thank you very much for your kind cooperation and support.
Sincerely yours!

                                                              

THÔNG BÁO

V/v: Miễn tiền cược container hàng nhập

Kính gửi: Quý khách hàng

Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã hợp tác đầy đủ với chúng tôi trong việc thanh toán phí sửa chữa container và phí lưu container rỗng trong thời gian vừa qua.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Quý khách lấy hàng nhập, Công ty TNHH OOCL Việt Nam, văn phòng TP. Hải Phòng xin thông báo:
1) Đối với những lô hàng không nằm trong danh sách thuộc mục 2 dưới đây, chúng tôi sẽ miễn tiền cược container kể từ ngày 1 tháng 09 năm 2011.
Việc miễn tiền cược container sẽ giúp Quý khách tiết kiệm được thời gian đóng tiền cược và nhận lại tiền cược.

Quý khách lưu ý:
Giấy Ủy Quyền nhận hàng vẫn được áp dụng trong trường hợp người trực tiếp nhận hàng không có tên trên vận đơn do OOCL phát hành.

2) Đối với những lô hàng có tính chất đặc biệt sau đây, chúng tôi vẫn tiếp tục thu tiền cược container, chúng tôi sẽ chuyển trả tiền cược vào tài khoản của quý công ty sau 2 ngày hoàn thành thủ tục trả vỏ cho hãng tàu:

Loại container – Loại hàng hóa – Lộ trình

Tiền cược container (Đồng)

20’

40’

45’

Container khô – Máy móc, Sắt thép.

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Container OT, FL

5,000,000

10,000,000

 

Container khô – Hàng tái xuất đi Trung Quốc do khách hàng tự thực hiện

5,000,000

10,000,000

10,000,000

Container lạnh  - Hàng tiêu thụ nội địa

10,000,000

10,000,000

-

Container lạnh – Hàng tái xuất đi Trung Quốc do khách hàng tự thực hiện

100,000,000

150,000,000

-


 
3) Đối với các khoản tiền cược từ trước tháng 9 chúng tôi đề nghị quý khách đến văn phòng OOCL làm thủ tục nhận lại cược. Sau ngày 01/09 chúng tôi sẽ không hoàn trả bằng tiền mặt mà sẽ chuyển khoản qua ngân hàng theo như mục 2.
Đối với trường hợp container bị hư hỏng, OOCL yêu cầu khách hàng trả rỗng về bãi Nam Phát và bãi Tâm Cảng 128 để chúng tôi đánh giá hư hỏng và tạm thu phí sửa chữa, phí lưu vỏ tại bãi. Để bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng, chúng tôi đề nghị quý khách hàng mang theo “Giấy mượn container” và “Giấy giao nhận container có hàng (EIR)” để đối chiếu khi hạ rỗng
Mọi thắc mắc đề nghị quý khách hàng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại : 031.3757001 (nhấn :311 hoặc 312: bộ phân dịch vụ khách hàng)
Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng.
                                                                                                CÔNG TY OOCL VIỆT NAM
                                                                                                Bộ phận dịch vụ khách hàng